Söderby vatten

Administration

Felanmälningar telefon nr 050 5843 610, 050 5569 277 el. 050 5648 813
Fakturering och avgifter 050 5648 813
Karta över vattenledningsnät 050 5843 610 el. 050 5648 813
Information om anslutningsvillkor m.m. per telefon 050 5569 277 el. 050 5648 813

Planerar du att bygga nytt eller ansluta en fastighet till Söderby Vatten är det absolut nödvändigt att ta kontakt i god tid innan du börjar bygga.


Innan alla slag av grävningsarbeten som dikning, dikningsrensningar inom Söderby Vattens verksamhetsområde inleds bör kontakt tas per telefon 050 5843 610 el. 050 5648 813 för att säkerhetsställa att vattenledningsnätet inte berörs av arbetet.