Söderby vatten

Andelslaget Söderby Vatten grundades år 1968 och är ett av Kronoby kommun godkänt vattentjänstverk som avses i lagen om vattentjänstverk. Andelslaget förser fastigheter i byarna Jeussen, Snåre och Kivjärv samt gårdsgrupperna Drycksbäck och Fröjdö med grundvatten som pumpas upp från egna brunnar. Antal medlemmar i andelslaget uppgår till 119 st (år 2023). Därutöver finns några fastigheter som är anslutna till andelslagets vattenledningsnät. men inte är medlemmar i andelslaget.


Avgifter fr.o.m. 1.1.2020

Förbrukningsavgifter

Vattenavgift ( medlemmar) 1,28 €/m3 ( inkl. 24 % mvs)
Vattenavgift ( icke medlemmar) 1,49 €/m3 ( inkl. 24 % mvs)

Anslutningsavgifter

Andelsinsats 50 €
Anslutningsavgift egnahemshus 2480,00 € ( inkl. 24% mvs )